Blog

Súlymérés fogalomtár

2022.05.04 11:29
Vasvári Károly
Súlymérés fogalomtár

A mérlegek adatlapjainak, leírásának vizsgálatakor találkozhatunk olyan kifejezésekkel, ami elsőre nem biztos, hogy egyértelműnek tűnik.

Az alábbiakban leírásszerűen folsorolunk olyan súlyméréssel kapcsolatos kifejezéseket, melyek segíthetnek megérteni a mérlegeléssel kapcsolatos fogalmakat, illetve hasznunkra válhatnak a kiválasztási folyamatban.

Adatinterfész (Data interface)

A mérleg nyomtatóhoz, számítógéphez, hálózathoz vagy egy második mérleghez való csatlakoztatásához szükséges. A rendelkezésre álló interfészek a modell leírásában szerepelnek. Tipikus interfészek például: RS-232, USB, LAN, DUAL, digitális I/O stb. Az interfész paraméterei a mérleg segítségével állíthatók be.

Belső tesztsúly (Internal test weight)

Mint a külső, de a mérlegbe szerelt mérősúly.

Darabszámlálás (Counting of single pieces)

Mennyiség meghatározása mérlegeléssel. Ez akkor lehetséges, ha a megszámlálandó darabok nagyjából azonos súlyúak. Ehhez meg kell állapítani egy referenciasúlyt, majd meg lehet mérni a megszámlálandó darabokat. A darabszámláló mérlegek a lemért darabokat azonnal darabszámként jelenítik meg.

A darabszámláló mérlegek átkapcsolhatóak számláló üzemmódból mérlegelési üzemmódba.

Egycellás technológia (single cell technology)  

A terhelésmérő cella egyetlen alumínium blokkból áll, ami nagyon jó mérési minőséget biztosít.

Egyedi darabok számlálása (Piece counting of single pieces)

Ha pl. 10 azonos darabot mér a referenciamennyiség 10 darab. A mérleg automatikusan kijelzi az átlagos darabonkénti súlyt. Innentől a megszámlálandó azonos darabok minden egyes betöltése közvetlenül darabszámként lesz feltüntetve. A következők érvényesek: minél nagyobb a referenciamennyiség, annál nagyobb a számlálási pontosság.

Elektromágneses összeférhetőség (EMC) (Electromagnetic compatibility)        

Immunitás/tűrés bizonyos külső hatásokra, pl. a mérlegnek a közelben lévő elektromágneses sugárzás okozta hibák ellen a kijelzőn.

Felbontás [d] (Readout)

Legkisebb leolvasható súlylépés a digitális kijelzőn. A pontosság jelzésének talán a legalapvetőbb mutatója.

Gravitációs erő (Gravitational force)

Nagyon fontos hatás a precíz elektronikus mérlegek esetében. A változó hatás miatt a mérlegeket a felhasználás helyén kell beállítani.

Gyártói megfelelőségi nyilatkozata (Conformity declaration from the manufacturer)  

A gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel az alkalmazandó uniós irányelveknek. Elektronikus mérlegek esetében ez mindig a CE-jelöléssel együtt történik.

HACCP = Veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok (Hazard Analysis and Critical Control Points)

A HACCP-koncepció egy megelőző rendszer, amelynek célja az élelmiszerek biztonságának garantálása A 852/2004/EK rendelet előírja a HACCP-koncepció alkalmazását minden olyan vállalat számára, amely élelmiszerek előállításával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozik.

Hitelesítés (Verification)

A 2009/23/EK európai uniós irányelv szerint a mérlegeket hitelesíteni kell, ha azokat az alábbiak szerint használják:

A kereskedelmi forgalomban, amikor az áru árát mérlegeléssel határozzák meg, a gyógyszertárakban történő gyógyszergyártás,  a gyógyszerészeti és orvosi laboratóriumokban hatósági célú elemzés, az előrecsomagolás gyártása során és orvosi alkalmazásokban.

Minden mérleget a metrológiai szolgálat megvizsgál és hitelesítő jellel lát el. Ezáltal a megengedett szabványos tűréshatárokon belüli pontossága megerősítést nyer. Az EU-hitelesítés az EU valamennyi tagállamára vonatkozik.

Hitelesítés és kalibrálás közti különbségek

Hitelesítési kategóriák (Verification categories)

Huzatvédő, szélvédő, légvédő (Draught shield)

Védőeszköz a légmozgások ellen a nagyon pontos mérési eljárásokhoz. A d ≤ 1 mg-os leolvasású analitikai és precíziós mérlegekhez szükséges, egyes analitikai vagy precíziós mérlegeknél opcionális.

Ismétlési pontosság (Reproducibility) 

= Standard eltérés (Standard deviation), az azonos körülmények között végzett ismételt mérlegelés megfelelőségének mérőszáma. Többnyire 1 d vagy annál kevesebb. Minőségi jellemző.

ISO 9000ff          

Minőségirányítási rendszer DIN norma formájában a gyári minőségbiztosításra.

ISO/GLP             

A minőségbiztosítási rendszerek megkövetelik a mérési eredmények nyilvántartását és a mérleg helyes beállítását, megadva a dátum, az időpont és a mérleg azonosító adatait. Ez a dokumentáció legegyszerűbben egy csatlakoztatott nyomtató segítségével érhető el.

Kapacitás kijelző (Capacity display)      

Egy sáv világít az aktuálisan kiválasztott és opcionálisan választható mérési tartományt jelezve.

Kettős tartományú mérleg (Dual-range balance)

A mérleg teljes mérési tartománya ketté van osztva, és a d1 leolvasással kezdődik. Ezen a finom tartományon túl a d2 leolvasás, általában 2 x d1. A váltás automatikusan történik.

Készenléti funkció (Standby function) 

Amikor nem használjuk ezeket a mérlegeket, részben automatikusan kikapcsolnak, és ilyenkor nincs bemelegedési idő, amikor visszakapcsoljuk őket.

Kompatibilitás igazolása (Proof of compatibility)

Ez dokumentálja a mérlegmodulok, például a kijelzőberendezések, a terhelésmérő cellák és az összekötő elemek kombinációinak hitelesítési kompatibilitását.

Külső vizsgálati súly (External test weight)

A mérleg pontosságának beállításához vagy ellenőrzéséhez. A külső tesztsúly akár utólag is kalibrálható.

Legkisebb alkatrész súlya számoláskor (Smallest part weight when counting)

A legkisebb darabtömeg, amelyet a mérleg darabszámláláskor elfogad. A megfelelő modell esetében a termékadat-táblázatban adja meg a "g/darab" értéket.

Linearitás / pontosság  (Linearity / precision)

Egy mérleg súlyjelzésének legnagyobb eltérése a megfelelő mérőtömeg értékétől pluszban és mínuszban kifejezve a teljes mérési tartományban.

Megengedett környezeti hőmérséklet (Permissible ambient temperature)

Mérési hibák lehetségesek a határértékek mindkét oldalán lévő mérési értékek esetén. A hitelesített mérlegeknél ez az azonosító táblán szerepel.

Megfelelőség-értékelés (Conformity evaluation)

Eljárás a garantált jellemzők megerősítésére az elismert szabályoknak megfelelően. Mérlegek esetében ez a hitelesítésre vonatkozik.

Memória (Memory)

A mérleg tartalmaz memóriákat, pl. a tételadatok, a mérési adatok, a tarasúlyok stb. számára.

Mérés tűréshatárral (Weighting with tolerance range) = ellenőrző mérlegelés

Az alsó és felső határértékek külön-külön programozhatók. A bevitel grammban, darabban vagy %-ban lehetséges. A tűréshatár-ellenőrzéseknél, mint például adagolás, porciózás, válogatás, célba töltés, osztályozás, a mérleg kijelzi a határértékek feletti vagy alatti értéket.

Mérési tartomány [Max] (Weighting range)     

A mérleg működési tartománya. A mérleg a megadott felső határig terhelhető.

Mérleg mérési bizonytalansága (Uncertainty of measurement of a balance)

Minden egyes mérleg esetében pontosan megadott vizsgálati módszerrel határozzák meg, és dokumentálják a kalibrálási tanúsítványban. Különböző belső és külső tényezőktől függ. A súly növekedésével a mérési bizonytalanság nő.

Minimális terhelés (Minimum load)

A hitelesíthető mérési tartomány alsó határa.

Minta minimális tömege (Minimum sample weight)

Megadja a legkisebb meghatározható tömeget, a folyamat megkövetelt pontosságától függően.

Nettó összesen (Net total)

A keverék összes összetevőjének össztömege a taraedény súlya nélkül.

Rezgésmentes mérlegelés / állatmérési program (Vibration-free weighing / Animal weighing program)

Ha a mérendő mintadarab (pl egy állat) a mérlegelés során mozog, a HOLD billentyű használatával stabil átlagértéket kapunk. Ez az érték a HOLD billentyű újbóli megnyomásáig "befagyasztva" marad.

Sűrűség meghatározása (Density determination)          

A laboratóriumi mérlegek egyik fő alkalmazási területe a sűrűség meghatározása, pl. a folyadékok és szilárd anyagok fajsúlyának meghatározása. Ehhez nagy pontosságú precíziós mérlegre és sűrűségkészletre van szükség.

Különösen kényelmes, ha a mérleg azonnal ki tudja számítani és ki tudja mutatni a sűrűséget. Nyilvánvalóvá vált, hogy a mérlegelés segítségével a folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása során a a felhajtóerő módszere alapján különösen pontos eredményeket kaphatunk (Arkhimédész elve).

1: Folyadékok sűrűségének meghatározása: A felhajtóerő mérése a mérendő folyadékba merített, ismert térfogatú üveg merülőgömbbel.
2: Szilárd testek sűrűségének meghatározása: A mintát egyszer levegőben (A), majd egy ismert sűrűségű segédfolyadékban (B) mérjük meg. A szilárd test sűrűségét (ρ) a következőképpen számítjuk ki:

 • ρ = A/(A-B) × ρ0
 • ρ = a minta sűrűsége
 • A = a minta tömege levegőben
 • B = A minta tömege a segédfolyadékban
 • ρ0 = A segédfolyadék sűrűsége

Alkalmazások:

 • a) Előrecsomagolt áruk ellenőrzése, amikor a terméket a térfogata [cm3] szerint értékesítik. Ezt a térfogatot a tömeg [g] : sűrűség [g/cm3] értékkel kell kiszámítani.
 • b) Anyagelemzés
 • c) Porózus anyagok sűrűsége

Számolási felbontás (Counting resolution)        

A számlálási felbontást pontokban számoljuk ki a mérési tartomány [Max] és a legkisebb alkatrész súlyának hányadosából. Ez a darabszámlálási pontosságra vonatkozó kijelentés, termékleírásból gyakran elhagyjuk.

Százalékos meghatározás (Percentage determination)

Példa:

Referencia súly szárítás előtt: 50 g = a mérleg kijelzése 100 %. Szárítás után 40 g = a mérleg kijelzése 80 % abszolút (száraz tömeg) vagy 20 % relatív (páratartalom).

Tanúsítvány (Certificate)           

Írásos igazolás arról, hogy a szolgáltatást egy meghatározott követelménynek megfelelően nyújtották. Ez lehet többek között egy méréstechnikai nyilatkozat, valamint egy ISO gyári tanúsítvány, vagy bármilyen más tartós megerősítés.

Tárázás, automatikus (Taring, automatic)          

Amikor a taratálca a helyére kerül, a mérleg azonnal nullát mutat. Időt takarít meg.

Toleranciaellenőrzések (Tolerance checks)

Az alsó és felső határértékek külön-külön programozhatók. A bevitel grammban, darabban vagy %-ban lehetséges. A tűréshatár-ellenőrzéseknél, mint például adagolás, porciózás vagy válogatás, a mérleg a határértékek feletti vagy alatti értéket jeleníti meg. (lásd még: Mérlegelés tűréshatárokkal)

Totalizálás (Totalising)

A különböző egyedi mérlegelések automatikusan összeadódnak, például egy tétel összes egyedi mérlegelése.

Verifikációs (hitelesítési) érték [e] (Verification value)

A hitelesítési tűréshatár mértéke, a mérlegtől függően, többnyire 1 d és 10 d között.

Vezeték nélküli kommunikáció (Wireless communication)

A KERN mérlegek a platform és a kijelzőkészülék között beépített rádiós modul segítségével. Hatótáv a modelltől függően kb. 10 - 20 m.

Vizsgálati súlyok (Test weights):

Pontossági osztályok és általános kapcsolatuk a mérlegek típusaihoz:

 • E2 az I ≥ 100.000 e hitelesítési osztályba tartozó nagy felbontású analitikai mérlegek legpontosabb vizsgálati súlyai
 • F1 Precíziós súlyok analitikai mérlegekhez/precíziós mérlegekhez az I/II. hitelesítési osztályhoz, 100.000 e-ig e
 • F2 vizsgálati súlyok a II. hitelesítési osztályba tartozó precíziós mérlegekhez, 30 000 e-ig.
 • M1 Precíziós súlyok a III. hitelesítési osztályba tartozó ipari és kereskedelmi mérlegekhez, legfeljebb 10 000 e

Vissza a mérleg választékhoz